Raty Credit Agricole


 

Warunkiem udzielenia kredytu na zakup towarów/usług przez Bank jest:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • legitymowanie się akceptowanym przez Bank dokumentem potwierdzającym tożsamość, przy czym obywatele RP mogą ubiegać się o produkt kredytowy jedynie na podstawie ważnego dowodu osobistego
 • posiadanie numeru ewidencyjnego PESEL
 • posiadanie stałych dochodów (ze źródeł akceptowanych przez Bank)
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • ukończenie 18 lat
 • posiadanie statusu rezydenta (osoba fizyczna zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada na tym terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych)

Zakupy na raty Credit Agricole Bank Polska S.A.

Krok I - Wybierz towar i złóż zamówienie

 • Wybierz towar i umieść w koszyku zamówień. Minimalna wartość zakupów w kredycie na zakup towarów/usług wynosi 500,00 zł.
 • Jeśli zdecydujesz się na zakup towaru na raty, zaznacz taką opcje przy składanym zamówieniu.

Krok II - Wybierz sposób dostawy i formę płatności Sprzedaż na raty

 • Po złożeniu zamówienia z formą płatności Credit Agricole Raty czekaj na akceptacje zamówienia przez pracownika sklepu.
   

Krok III - Wybierz sposób podpisania umowy

W wiadomości e-mail lub podczas rozmowy z pracownikiem sklepu ASS otrzymasz informację o dalszych krokach postępowania i sposobie zawarcia umowy kredytowej. Umowa będzie zawierana w formie telefonicznej (proces całkowicie przez telefon)
 
Opłaty ponoszone w trakcie obowiązywania umowy:

Wszystkie opłaty, którymi Kredytobiorca może zostać obciążony w trakcie obowiązywania umowy znajdują się w Tabeli Opłat i Prowizji, która jest załącznikiem do umowy kredytu. Tabela ta jest również zamieszczona na stronie internetowej Credit Agricole Bank Polska S.A. pod adresem http://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyt-ratalny.

Ryzyka związane z kredytem na zakup towarów/usług:

Istnieją ryzyka związane z kredytem na zakup towarów/usług, w szczególności ryzyko obniżenia wartości kredytowanego towaru, będącego zabezpieczeniem udzielonego kredytu, oraz ryzyko zmiennej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, które jest równe dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie) określonych w art. 481 Kodeksu cywilnego.